RTV servis Signal je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo. V prvi obliki je servis Kuhar ustanovil najstarejši  član, oče  Kuhar že leta 1976. Dejavnost smo začeli s popravili TV sprejemnikov, avdio in video tehnike ter avtomobilskih radijskih aparatov.  Med prvimi smo izvajali tudi montažo novih avtoradijskih aparatov v osebna vozila in avtobuse.  Začetki niso bili enostavni, saj je bil v zimskem času zaradi slabih pogojev pluženja otežen dostop do servisa.
Skladno s povpraševanjem smo montirali tudi TV antene. V začetnih letih servisa so bile velike težave z dobavo rezervnih delov, ki jih tedanja podjetja niso uvažala. Na voljo so bili rezervni deli samo za domače izdelke, za tuje aparate je bilo potrebno rezervne dele uvažati iz Italije, Avstrije in npr. Nemčije. Pri svojem delu smo bili dosledni in vestni, zato je bilo dela vedno dovolj.

Leta 1990 se je oče odločil za izgradnjo nove stavbe za namene servisa, ker je povpraševanje naraščalo in opravljanje dela zaradi prevelike količine aparatov v popravilu v starih prostorih ni bilo več mogoče.
Servis v novi stavbi je odprl vrata leta 1992, od takrat nadaljujemo še vedno na isti lokaciji.  Leta 2008 se je ustanovitelj servisa upokojil in vse posle predal svojemu nasledniku, sinu Andreju, ki sedaj uspešno nadaljuje dolgoletno tradicijo.
Ves čas pri svojem delu sledimo napredku v elektroniki, ki se je tekom let zelo spreminjala, predvsem v primerjavi s situacijo v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Uspešno delo je zahtevalonenehno izobraževanje. Danes se poleg popravil TV in radijskih sprejemnikovukvarjamo tudi z popravili raznih drugih elektronskih komponent in avtoelektronike.